Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 1. Provozovatelem elektronického příjmu objednávek restaurace Bonaccia je společnost AGIOS
  s.r.o., se sídlem Vysočanská 561/63, 190 00 Praha 9, IČ 27895734, zapsaná v OR u MS v Praze,
  C 124887.
 2. Elektronický příjem objednávek restaurace Bonaccia je služba umožňující zákazníkům
  objednat produkty restaurace Bonaccia, bez nutnost asistence obsluhy restaurace,
  prostřednictvím webové stránky www.bonaccia.eu
 3. Zákazník provede objednávku produktů prostřednictvím webové stránky www.bonaccia.eu
  samostatně, platba bude zprostředkována při předání zboží, platební kartou, hotově nebo
  stravenkami. Jiné platební metody nejsou pro Elektronický příjem objednávek dostupné.
 4. Prostřednictvím Elektronického příjmu objednávek je možné objednat pouze produkty
  aktuálně se zobrazující v nabídce restaurace Bonaccia na webových stránkách
  www.bonaccia.eu, za ceny tam uvedené.
 5. V rámci vytváření objednávky zákazník dále vyplní své kontaktní údaje, jako je jméno a
  příjmení, doručovací adresa, telefon, e-mailová adresa.
 6. Objednávky odeslané prostřednictvím Elektronického příjmu objednávek, zákazník obdrží
  pouze formou Rozvozu jídel, který je zajištěn přímo provozovatelem restaurace Bonaccia.
  Objednávka bude na základě výběru zákazníka příslušně připravena.
 7. Objednávka je dokončena jejím odesláním z webových stránek www.bonaccia.eu. Po odeslání
  objednávky je na e-mail zákazníka zasláno potvrzení o přijeơ objednávky, společně
  s rekapitulací objednaných položek a celkovou částkou k úhradě. Daňový doklad se všemi
  zákonnými náležitostmi, bude zákazníkovi předán společně se zbožím. Bez uvedení
  kontaktních údajů (viz. bod 6) nelze objednávku prostřednictvím Elektronického přijmu
  objednávek provést. Po odeslání objednávky již objednávku nelze změnit, nebo stornovat.
 8. Přehled alergenů obsažených v pokrmech, je uveden u každé jednotlivé položky.
 9. Provozovatel si vyhrazuje právo objednávku bez sankčně zrušit z blíže nespecifikovaných
  důvodů, vždy však po předchozím kontaktování zákazníka.
 10. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli doplnit či změnit tyto všeobecné podmínky.
 11. Tyto všeobecné podmínky jsou účinné dnem 01.11.2023.